درباره ما

contact us2

تیم شکوفانه

تیم شکوفانه به جهت معرفی انواع گل و گیاه دور هم جمع شده است. هدف تیم آشنایی مخاطبان با روش نگهداری گل و گیاه آپارتمانی و گیاهان مخصوص باغچه است تا با رسیدگی های لازم، گیاه بتواند با تامین آب مورد نیاز خود و همچنین قرار گرفتن در شرایط آب و هوایی مناسب رشد بهتری داشته باشد.